TIN TỨC

20 Mar

Các tác phẩm Hoa Mai năm 2018 - 2019

Vượt qua vòng loại chọn lọc ý tưởng và thực hiện sản phẩm mẫu. Top 17 thiết kế ấn tượng nhất đã trải qua vòng chấm điểm cuối cùng của Ban giám khảo.

HAWA xin mời Doanh nghiệp cùng các thí sinh chiêm ngưỡng top 17 thiết kế. Cảm ơn các Doanh nghiệp đã đồng hành và hỗ trợ các bạn thí sinh trong cuộc thi Hoa Mai 2018 - 2019

1. Tác phẩm: “Sen” - Nightstand (Mã số: HM076)
Designer: Nguyễn Ngọc Quỳnh Giao
Đơn vị hỗ trợ thi công: AA Corporation

 

2. Tác phẩm: HM10 (Mã số: HM210)
Designer: Lê Long Hải
Đơn vị hỗ trợ thi công: AA Corporation

 

3. Tác phẩm: Lego (Mã số: HM273)
Designer: Đỗ Thị Thu Trinh
Đơn vị hỗ trợ thi công: AA Corporation

 

4. Tác phẩm: Gánh (Mã số: HM165)
Designer: Trương Quang Nhật
Đơn vị hỗ trợ thi công: Bảo Hưng

 

5. Tác phẩm: Garlic Lamp (Mã số: HM151)
Designer: Trần Thị Huyền
Đơn vị hỗ trợ thi công: Studio Tuấn Huỳnh

 

6. Tác phẩm: Evolution Chair (Mã số: HM184)
Designer: Đặng Duy Khoa
Đơn vị hỗ trợ thi công: Hoàng Thảo

 

7. Tác phẩm: Babyhood lamp (Mã số: HM079)
Designer: Lê Đình Chung
Đơn vị hỗ trợ thi công: Hoàng Thảo

 

8. Tác phẩm: Moon-line (Mã số: HM153)
Designer: Phạm Gia Hân – Trang Hồng Bảo Yên
Đơn vị hỗ trợ thi công: Hoàng Thảo

 

9. Tác phẩm: The Nest Bookshelf (Mã số: HM022)
Designer: Vũ Như Ngọc
Đơn vị hỗ trợ thi công: Tự gia công - By herself

 

10. Tác phẩm: C-KNOT (Mã số: HM229)
Designer: Trương Khả Tú
Đơn vị hỗ trợ thi công: Nguyễn Thanh

 

11. Tác phẩm: Power rocking chair (Mã số: HM232)
Designer: Lê Thị Kim Muội
Đơn vị hỗ trợ thi công: Nguyễn Thanh

 

12. Tác phẩm: Chacha Foulding Table Desk (Mã số: HM060)
Designer: Nguyễn Đức Huynh
Đơn vị hỗ trợ thi công: Tân Thành

 

13. Tác phẩm: Fabric Chair for Agency (Mã số: HM083)
Designer: Đào Sơn Tùng
Đơn vị hỗ trợ thi công: Tân Thành

 

14. Tác phẩm: Winter Chair (Mã số: HM087)
Designer: Đào Sơn Lâm
Đơn vị hỗ trợ thi công: Tân Thành

 

15. Tác phẩm: Bobo Chair (Mã số: HM059)
Designer: Nguyễn Đức Huynh
Đơn vị hỗ trợ thi công: Tân Thành

 

16. Tác phẩm: Engi Console (Diễn) (Mã số: HM180)
Designer: Hà Thị Hồng Ngọc
Đơn vị hỗ trợ thi công: Trường Thành

 

17. Tác phẩm: Bàn trang điểm (Mã số: HM278)
Designer: Trần Hoàng Dung
Đơn vị hỗ trợ thi công: Trường Thành

TIN TỨC LIÊN QUAN