TIN TỨC

28 Feb

CONSOLATION PRIZE

Sản phẩm là một chiếc hộp hình vuông đồng chất bằng gỗ, được chia thành hai khối có thể tổ hợp lại với nhau. Thêm vào đó là các hộc tủ bên hông dùng để tạp chí và các vật dụng. khối gỗ Walnut nâu đậm là nơi để rượu và ly uồng rượu cho những khi người dùng cao hứng. Chiếc bàn được đặt trong phòng khách như một sản phẩm hữu ích với người dùng.

TIN TỨC LIÊN QUAN