TIN TỨC

28 Feb

CONSOLATION PRIZE

Bộ tác phẩm
1. Cá vàng
2. Bếp hồng
3. Tuổi thơ vùng cao  
4. Bóng núi
5. Tép bạc
Chất liệu: Gốm nung

TIN TỨC LIÊN QUAN