TIN TỨC

13 Jun

Gỗ và Nội thất - Vol 68

Ban Truyền thông

Với hàng loạt chuỗi bài về thiết kế, công nghệ, cải tiến nhằm giúp gia tăng giá trị gia tăng đối với sản phẩm nội thất Việt. 

- Từ viện thiết kế các nước nhìn về Việt Nam

- 4 xu hướng mới trong thị trường nội thất thế giới

- Hiệu suất lớn từ thay đổi nhỏ

- Vifa GU - Festival của những nhà sáng tạo

- Mở cánh cửa từ VPA/ FLEGT

Và những góc nhìn mới về ngành Thủ công mỹ nghệ cùng các nội dung đáng chú ý khác được đề cập đến trong số báo này

https://www.slideshare.net/HAWAVN/ban-tin-68-hawa-go-noi-that

 

TIN TỨC LIÊN QUAN