TIN TỨC

25 Dec

22 tác phẩm lọt vào vòng 2 của Giải Hoa Mai 2017 - 2018

SP

STT

Họ và Tên

Tên tác phẩm

G

008

Nguyễn Thị Kim Ngọc

Ghế đa năng

G

015

Trần Thị Xuân Hồng

Peacock Chair

G

047

Nguyễn Đặng Minh Hiền

Mellow chair

B

060

Nguyễn Thị Huyền Trang

Giao thoa

B

062

Đoàn Minh Thông

Glacier

B

067

Quách Ngọc Trinh

Emerald Table

K

081

Lê Đình Chung/Lê Hừng Thảo

Roly

K

108

Phạm Văn Đạt

Nhất trụ

K

133

Phạm Huy Long, Nguyễn Trần Trọng Nghĩa

Bộ bàn ghế "Flexicitical''

G

134

Nguyễn Mai Quốc Khánh, Nguyễn Gia Hào

Ghế

B

136

Huỳnh Tú Phương

SymbolDesk

B

153

Ngô Như Huỳnh

Modern desk

B

154

Phạm Nguyễn Thái Bảo

Stem desk

G

155

Đỗ Hoàng Khánh Ngân

Skirt Chair

G

156

Nguyễn Thành Nam

Bike chair

B

157

Nguyễn Thành Nam

Cơ nghiệp

G

159

Trình Quang Huy

Queen chair

G

168

Huỳnh Tấn Anh Tuấn

TH-01

K

174

Nguyễn Thị Lan

Hai trong một

B

182

Bùi Khương Duy

Jet plane table

 

188

Nguyễn Thị Kim Yến

Fillet Daybed

 

189

Trần Nguyễn Bảo Khôi

J.Concept

TIN TỨC LIÊN QUAN